Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Πηγές ασβεστίου

Φωτογραφία: "Think you need milk for calcium? Think again!" 
Love this chart. Thanks to Mercy For Animals what an incredible organization. <3 them!

 Γιατί συχνά με ρωτούν για το ασβέστιο...Να ξέρετε πώς την υψηλότερη οστεοπώρωση την έχουν οι Αμερικανίδες, που έχουν την υψηλότερη κατανάλωση αγελαδινού γάλατος!

1 σχόλιο: