Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Ο χυμός σιταρόχορτου μπορεί να βελτιώσει την αιματολογική τοξικότητα που σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού


Η μυελοτοξικότητα που προέρχεται από χημειοθεραπεία μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη  ζωή ασθενών με καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με μια συνδυασμένη ελεγχόμενη έρευνα του 2007, ο χυμός σιταρόχορτου   (Wheat Grass Juice - WGJ) μπορεί να αποτρέψει τη μυελοτοξικότητα, όταν παρέχεται στις ασθενείς παράλληλα με τη  χημειοθεραπεία. Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία, χωρισμένοι σε μια ομάδα  παρέμβασης και μια ομάδα ελέγχου.
Στην ομάδα παρέμβασης, παρατηρήθηκε μια σημαντική μείωση της λευκοπενίας τρίτου ή τέταρτου του βαθμού (17% έναντι 43%), μετά τον πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας. Βρέθηκε μια μη σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης ουδετεροπενίας του βαθμού 3 ή 4. Η διαφορά αυτή μπορεί να αντιπροσωπεύει μια μη-ειδική ανοσολογική αντίδραση.
 Μια πιθανή εξήγηση για τη μείωση ουδετεροπενικών  εκδηλώσεων πυρετού μπορεί να είναι μια  αντι-φλεγμονώδης δράση που θα μπορούσε να να αποδοθεί στην παρουσία απιγενίνης, ενός  ισχυρού βιοφλαβονοειδούς που περιέχεται στο σιταρόχορτο, το οποίο αναστέλλει τη συγκόλληση των λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά  κύτταρα.   
Στην παρούσα έρευνα, υπήρχε μια μεγάλη μείωση στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μετά τον 3ο κύκλο της χημειοθεραπείας στην ομάδα που προσλάμβανε WGJ.  Ομοίως σε άλλη έρευνα βρέθηκε μείωση στη συχνότητα των μεταγγίσεων αίματος σε μια ομάδα των παιδιατρικών ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία μετά την πρόσληψη WGJ. Μια αντι-φλεγμονώδης επίδραση από το εκχύλισμα αυτό παρατηρήθηκε επίσης σε μια άλλη έρευνα σε ασθενείς με περιφερειακή ελκώδη κολίτιδα που εμφάνισαν μείωση της αιμορραγίας από το ορθό μετά τη λήψη του WGJ.
 Η χλωροφύλλη αποτελεί περισσότερο από το 70% της  περιεκτικότητας σε στερεά του WGJ. Οι υπέρμαχοι της  εναλλακτικής ιατρικής  θεωρούν πως η  πρόσληψη WGJ ενισχύει την παραγωγή αιμοσφαιρίνης λόγω της διαρθρωτικής ομοιότητας μεταξύ των μορίων της με αυτών  της χλωροφύλλης. Παρόλο που δεν υπάρχουν δεδομένα για την υποστήριξη αυτής της υπόθεσης, μπορεί κανείς να υποθέσει σχετικά με το μηχανισμό με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται. Αρκετά ένζυμα που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση αιμικού στα θηλαστικά βρίσκονται στα μιτοχόνδρια. Η χημειοθεραπεία προκαλεί βλάβη στη μιτοχονδριακή μεμβράνη. Η χλωροφύλλη βρέθηκε ότι  προστατεύει τις μιτοχονδριακές μεμβράνες από τη γ-ακτινοβολία και τη φωτοευαισθησία  και μπορεί επίσης να αποτρέπει τη ζημιά που προκαλούν κάποιοι παράγοντες χημειοθεραπείας. Αυτή η προστασία μπορεί να αποκαθιστά τη σύνθεση αίμης μέσω της  διατήρησης της δραστηριότητας των ενζύμων που εμπλέκονται στη μιτοχονδριακή αυτή διαδικασία. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου