Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

H βιταμίνη D και η συστηματική σκλήρυνση

Είναι γνωστό πως οι συγκεντρώσεις  της υδρόξυ- βιταμίνης D (25-ΟΗ-vitamin D) έχουν συνδεθεί  με διάφορες κλινικές πτυχές σε ασθενείς με Συστηματική Σκλήρυνση (ΣΣ, αλλιώς γνωστή σαν Σκλήρυνση Κατά Πλάκας). Άλλωστε,  χαμηλές συγκεντρώσεις ορού βιταμίνης D έχουν αναφερθεί σε αρκετές αυτοάνοσες καταστάσεις. Μια αναδρομική μελέτη και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από τον Yoav Arnson του Ιατρικoύ Κέντρο Meir του Ισραήλ και τους συνεργάτες του προσπάθησε να διερευνήσει τη σχέση της βιταμίνης  D σε ένα μεγάλο πολυεθνικό πληθυσμό ασθενών με συστηματική σκλήρυνση  και να εξετάσει πιθανές κλινικές και εργαστηριακές συσχετίσεις με τις συγκεντρώσεις της βιταμίνη D. 327 δείγματα ορών των ευρωπαίων ασθενών με ΣΣ και 141 δείγματα συμβατών υγιών ατόμων ελέγχου αναλύθηκαν ως προς για τις συγκεντρώσεις βιταμίνης D . Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι  οι ασθενείς με ΣΣ έχουν σημαντικά μειωμένες συγκεντρώσεις βιταμίνης D σε σύγκριση με τα υγιή άτομα ελέγχου.  Επιπλέον, η  ίνωση του δερματικού ιστού είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τη συγκέντρωση της βιταμίνης D.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου